Asociácia televíznych vysielateľov Slovenska /ATVS/

Komerčné televízne stanice sa rozhodli vytvoriť samostatnú Asociáciu televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS), ktorej zakladajúcimi členmi sú MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. , Mac TV, s.r.o. a C.E.N., s.r.o., podobnú asociácii komerčných televíznych vysielateľov (AKTV) v Českej republike.


V roku 2020 v štruktúre Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) došlo k zmene. Odchod prevádzkovateľov televízneho vysielania z ANRTS sa udial po vzájomnej dohode a porozumení, že mediatypy televízia a rozhlas sa potrebujú sústrediť na vlastný rozvoj a legislatívu. Obidve audiovizuálne médiá však zostanú v úzkom kontakte a budú sa vzájomne podporovať vo všetkých spoločných záujmoch v rámci mediálnej sféry.

Asociácia televíznych vysielateľov sa chce predovšetkým aktívne podieľať na legislatíve televízneho vysielania a autorských práv a na formovaní slovenského televízneho trhu tak, aby boli tieto procesy v súlade s európskou audiovizuálnou legislatívou. Bude sa zasadzovať za korektné trhové prostredie na Slovensku a voľnú hospodársku súťaž. Jedným z najdôležitejších cieľov asociácie je aj naďalej ochrana slobody prejavu a slobodného šírenia informácií prostredníctvom televízneho vysielania. Asociácia tiež plánuje užšiu koordináciu s českými partnermi.

 „Asociácia televíznych vysielateľov má pred sebou veľa úloh, ale aj vízií, ktoré nás povedú k budúcemu zmysluplnému rozvoju televízneho vysielania. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že televízia ako médium sa mení a má mnoho možností na výber. K tomu potrebuje nielen energiu a investície, ale predovšetkým dobrú legislatívu a transparentný priestor, v ktorom bude môcť svoje plány uskutočňovať,“ hovorí  Marcel Grega, generálny riaditeľ JOJ Group.