BUDÚCNOSŤ NIE JE TELEVÍZIA PRIPOJENÁ, ALE SPOJENÁ

Len vďaka holistickému a integrovanému riadeniu všetkých foriem televíznych médií môžu inzerenti dosiahnuť lepšie meranie a väčšiu efektivitu, píše Paul Evans. Televízie nikam neodchádzajú, nájdeme ich všade Od chvíle, kedy bola pred viac ako 80 rokmi odvysielaná prvá reklama, prešla televízia dlhú cestu. Dramaticky sa inovovala a vytvorila niektoré divácky najpríťažlivejšie zážitky zo sledovania, ktoré…

Pri televízii strávime denne viac ako štyri hodiny ale v regióne V4 sme tretí

Najviac sledujú televíziu Maďari, druhí sú Poliaci, tretí Slováci a štvrtí Česi. Televízna sledovanosť rástla vlani na Slovensku aj v okolitých štátoch z regiónu V4, a to u všetkých vekových skupín divákov. Vývoj ovplyvnila okrem iného pandémia koronavírusu, kedy ľudia trávili viac času doma. Denne strávia najviac času sledovaním televízie Maďari, druhí sú Poliaci, tretí…

Televízie si v marci polepšili, stúpla aj návštevnosť ich webov, 8.4.2021

Televíziám v marci stúpla sledovanosť programu aj návštevnosť webov, pokles zaznamenali len portály JOJky. Najväčšie televízne skupiny otvorili jarnú sezónu s vyššími výkonmi ako predchádzajúci mesiac. Najvýraznejšie posilnila skupina Markíza, ktorá v cieľovej skupine 12-54 dosiahla priemerný celodenný trhový podiel 27 percent a pozíciu trhového lídra si obhájila 30 z 31 marcových dní. Jeden deň…

Kantar vyhral tender na meranie sledovanosti televízií.

Nový projekt je dohodnutý na osemročné obdobie so začiatkom od roku 2022. Spoločnosť PMT ukončila výberové konanie na dodávateľa elektronického merania sledovanosti televízií prostredníctvom peoplemetrov. Víťazom tendra, do ktorého sa zapojili tri spoločnosti, sa stala spoločnosť Kantar Slovakia, ktorá elektronické meranie zabezpečovala aj doteraz. 2. februára 2021 podpísali spoločnosti PMT a Kantar Slovakia memorandum o…

ŠTÚDIA: TRADIČNÉ TELEVIZNE SPOLOČNOSTI MAJÚ V NÁKUPOCH CTV PODPORU VEĽKÝCH INZERANTOV

Lineárna televízia označuje za najcennejšiu video taktiku viac inzerantov než druhú a tretiu možnosť dokopy; všetky použité taktiky videoreklamy, súhrn predných miest  „Našou hlavnou prekážkou v rastu [reklamy] je v túto chvíľu chovanie televíznych nákupcov.“ To sú slová zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Roku Anthonyho Wooda, ktorý včera prehovoril na telefonickom stretnutí, kde sa prerokovávali  výnosy…

Rada vlády rozšíri a zohľadní význam kreatívneho priemyslu

Rada sa rozšíri formátovo i personálne. Funkčné obdobie členov rady ostáva štvorčlenné. Rada vlády SR pre kultúru sa formátovo i personálne rozšíri, po novom sa má intenzívnejšie venovať aj oblasti kreatívneho priemyslu. Vyplýva to z návrhu štatútu vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel, ktorý Ministerstvo kultúry SR predložilo v piatok do medzirezortného pripomienkového konania. „Cieľom predkladaného materiálu je aktualizovať…

Poďakovanie Ministerstvu kultúry SR a Úradu verejného zdravotníctva SR

Signatári ďakujú za pomoc a podporu Ministerstvu kultúry pri presadzovaní tejto výnimky a Úradu verejného zdravotníctva za jej udelenie. Profesijné združenia a zástupcovia audiovizuálneho priemyslu na Slovensku prijali s radosťou dnešné (11. mája) opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým rozšíril výnimku na nosenie rúška za presne vymedzených podmienok pre účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo…

Opatrenie účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sp. zn: OLP/3970/2020 Bratislava, 11.05.2020 OPATRENIE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5  ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v…

Odporúčanie na audiovizuálnu produkciu v dobe Covid 19

Audiovizuálny priemysel prijal pravidlá bezpečného nakrúcania. Deklaruje pripravenosť pracovať s maximálnou možnou ochranou pred SARV-COV-2.   Na základe prijatých opatrení a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR oslovuje Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o nevyhnutnú výnimku. Profesijné druženia a zástupcovia audiovitzuálneho priemyslu naprieč audiovizuálnym prostredím (pozri zoznam subjektov nižšie) sa dohodli na pravidlách, ktoré sú pripravené dodržiadať po obnovení audiovizuálnej…