ZÁKON O MEDIÁLNYCH SLUŽBÁCH účinný od 1. augusta 2022

Dňa 23.07.2022 bol v zbierke zákonov zverejnený zákon č. 264/2022 Z.z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (ďalej len „MZ“), ktorý nadobúda účinnosť 01.08.2022. Po takmer 22 rokov MZ úplne nahrádza zákon 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a zákon č.…