BUDÚCNOSŤ NIE JE TELEVÍZIA PRIPOJENÁ, ALE SPOJENÁ

Len vďaka holistickému a integrovanému riadeniu všetkých foriem televíznych médií môžu inzerenti dosiahnuť lepšie meranie a väčšiu efektivitu, píše Paul Evans. Televízie nikam neodchádzajú, nájdeme ich všade Od chvíle, kedy bola pred viac ako 80 rokmi odvysielaná prvá reklama, prešla televízia dlhú cestu. Dramaticky sa inovovala a vytvorila niektoré divácky najpríťažlivejšie zážitky zo sledovania, ktoré…